Sākums

Purvītis

Vilhelma Purvīša vārds, šķiet, varētu būt vienīgais, kuru saistībā ar latviešu mākslu zina pat paviršs interesents. To spoži atklāja arī Orsē muzejā Parīzē lieliskas atsauksmes guvusī Baltijas simbolisma mākslas izstāde, kurā tieši Vilhelma Purvīša darbi izcēlās ar savu meistarību un ainavas žanram unikālu, suverēnu izteiksmes spēku, atgādinot par viņa darbu starptautiskajiem panākumiem jau meistara jaunības laikā 19./20. gs. mijā un 20. gs. sākumā.

Purvītis

Lai gan gadu gaitā ir sakrājies lielāks skaits šim izcilajam gleznotājam veltītu izdevumu, tomēr jāatzīst, ka līdz šim neviens no tiem nespēj sniegt patiešām vispusīgu un vizuāli kvalitatīvu ieskatu viņa dzīvē un daiļradē. Šo robu aizpildīt meistara 150. jubilejas noskaņās tiecas jaunais izdevums, kas ietver apjomīgu viņa darbu albumu ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un dr. art. Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu “Ainava ar gleznotāju” par Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā.

Purvītis

Šis izdevums tiecas dot iespēju ieraudzīt gandrīz visus meistara apzinātos darbus gan Latvijā — muzejos un privātkolekcijās —, gan muzeju kolekcijās citviet. Gan Kristiāna Ābele, gan Vilhelma Purvīša jubilejas izstādes veidotāja, LNMM glezniecības fondu glabātāja Aija Brasliņa ir apzinājušas meistara darbu iespējamās atrašanās vietas, precizējušas datējumu un izvērtējušas to autentiskumu. Kā zināms, īpaši traģisks ir Purvīša izvēlēto darbu krājuma savam paša muzejam zudums Otrā pasaules kara izskaņā.

Purvītis

Profesionāli izcilu darbu šīs grāmatas tapšanā ir ieguldījusi grāmatas māksliniece Inese Hofmane. Lai šis izdevums patiešām sasniegtu tam uzstādīto mērķi, tam nepieciešams arī poligrāfiski augstvērtīgs īstenojums, ko īstenojusi Jelgavas tipogrāfija.

Purvītis

Grāmata “Purvītis” ir fundamentāls ieguldījums latviešu profesionālās mākslas pamatvērtību izpētē un tās izcilāko sasniegumu augstvērtības apliecinājumā, lielisks palīgs mūsu kultūras sasniegumu popularizēšanā.

Purvītis

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Arctic Paper un Jāņa Zuzāna personīgu atbalstu.