Sākums

Rīgas tēlnieks Augusts Folcs

Iepriekšējā cena € 12.00

Mākslas zinātnieces Ināras Appenas grāmata ir pirmais plašākais pētījums par tēlnieku Augustu Folcu. Tieši viņa veikums ir Rīgas celtņu plastiskā rota aktīvākajā tās būvniecības periodā un bagātākajā sadaļā — historisma un jūgendstila būvēs.

Grāmatas pirmajā daļā aplūkota mākslinieka dzīve un interesantais radošas personības tapšanas process 19. gs. Vācijas būvplastikas amatniecības vidē. Savukārt otrajā daļā  — veikums galvenokārt Rīgā, Augusta Folca darbnīcas vēsture, Rīgas ēku un parku rotājumi, kas tajā tapuši, izceļot tieši paša meistara rokas darinājumus.

Līdzās preses un arhīvu materiāliem grāmatā izmantotas arī paša Augusta Folca atmiņas un dienasgrāmata, kā arī tēlnieka dēla arhitekta Augusta Folca juniora atmiņas. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta gan dokumentālajām fotogrāfijām no Folcu ģimenes arhīva, gan Augusta Folca darbu attēliem.

Iepriekšējā cena € 12.00