Sākums

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Preiļu rajonā

Iepriekšējā cena € 7.00

“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Preiļu rajonā” ir piektā grāmata kultūrmantojuma tēmai veltītajā sērijā par Latvijas dažādo reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem.

Jaunajā izdevumā apskatīti un atainoti divdesmit astoņi dievnami Preiļu rajonā, to vidū — Aglonas Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu Bazilika, Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu baznīca, Eleonorviles kapela, Kostigovas (Kostigu) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Lomu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Madaleņas (Sv. Marijas Magdalēnas) Romas katoļu baznīcu un citas sakrālās arhitektūras celtnes un daudzveidīgie sakrālās mākslas paraugi tajās.

Šobrīd varam runāt par šo mantojumu vismaz trīs gadsimtu garumā. Senākās celtnes te nāk no 18. gadsimta vidus, bet uz vietas tapušo mākslas darbu datējums pamatā aizsniedzas līdz 17./18. gadsimtam, kaut ievesto vērtību robeža pārceļama krietni atpakaļ — līdz 15. gadsimtam. Šim mantojumam var pieskarties no dažādām pusēm, bet, atbilstoši šīs sērijas izdevumu ievirzei, šajā grāmatā, tāpat kā iepriekšējos sējumos, izcelts ir tieši pašu dievnamu apskats, to arhitektoniskā un mākslinieciskā risinājuma savdabība.

Rūta Kaminska

Grāmata balstīta uz plašākai sabiedrībai mazāk pazīstamu materiālu, kas glabājas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīvā un ietver arī pirmskara pētnieku savāktā Pieminekļu valdes arhīva dokumentus. Izmantota arī citu dokumentu krātuvju informācija un Latvijas un ārvalstu pētnieku akadēmiskās publikācijas. Ziņas par izmantotajiem avotiem dotas grāmatas beigās. Sakrālās arhitektūras celtņu foto attēlu autore ir Marika Vanaga. Izdevumā informācijas kopsavilkums lasāms arī angļu un krievu valodā.

Iepriekšējā cena € 7.00