Sākums

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes rajonā

Izdevums turpina kultūrmantojuma tēmai veltīto sēriju par Latvijas dažādo reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem.

Grāmata veltīta Latgales vidienes dievnamiem — baznīcām un lūgšanu namiem, kas celti Rēzeknē un Rēzeknes rajona teritorijā. Ērtā un kompaktā formātā tā ļauj iepazīties ar šo ēku vēsturi un krāšņo saturu, turklāt tradicionāli atradīsim te arī liecības par Latvijas arhitektūras un mākslas vēsturei svarīgām, bet šobrīd zudušām vai pārvietotām celtnēm un mākslas darbiem. Bagātīgi ilustrētā grāmata labi kalpo kā ceļvedis, iepazīstot Latvijas kultūras mantojuma bagātības.

Grāmata balstīta uz plašākai sabiedrībai mazāk pazīstamu materiālu, kas glabājas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā un ietver arī pirmskara pētnieku savāktā Pieminekļu valdes arhīva dokumentus. Izmantota arī citu dokumentu krātuvju informācija un akadēmisku pētījumu publikācijas. Lai precizētu ziņas un atspoguļotu mūsdienu situāciju, visi dievnami apmeklēti un veikta to fotofiksācija. Grāmatā atradīsim arī terminu vārdnīcu un tekstu kopsavilkumus krievu un angļu valodās.