Sākums

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīgas rajonā un Jūrmalā

Iepriekšējā cena € 8.00

Grāmata papildina kultūras mantojumam veltīto sēriju “Mākslas pieminekļi Latvijā” un ir veltīta vēsturiskajam Rīgas rajonam un Jūrmalai — vietām, kas var lepoties ar bagātīgu sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu, kurā ietilpst visu lielāko tradicionālo konfesiju — luterāņu, katoļu, pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo — baznīcas un lūgšanu nami.

Rīgas rajona vēsturiskajās robežās izdevumā aplūkots 21 dievnams, savukārt Jūrmalas sakrālo mantojumu atspoguļo 11 pilsētas administratīvajās robežās esoši objekti. Kaut laika gaitā vairākas svētvietas ir gājušas bojā vai saglabājušās tikai daļēji un ziņas par tām nereti ir visai pieticīgas, arī to apraksti ir iekļauti izdevumā.

Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.

Grāmatu papildina izmantoto avotu un literatūras saraksts, tekstā sastopamo arhitektūras, mākslas un baznīcas rituālu terminu vārdnīca un personu rādītājs, kā arī teksta kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Kultūras mantojumam veltītā grāmatu sērija “Mākslas pieminekļi Latvijā” sniedz pārskatāmu, koncentrētu informāciju par dažādu konfesiju dievnamu celtnēm, to apdari un mākslas un amatniecības priekšmetiem.

Iepriekšējā cena € 8.00