Sākums

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Saldus un Tukuma rajonos

Iepriekšējā cena € 12.00

Grāmata par vēsturisko Saldus un Tukuma rajonu dievnamiem ir desmitais sējums kultūras mantojumam veltītajā sērijā “Mākslas pieminekļi Latvijā”. Aplūkotajā teritorijā mūsdienās ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures, Saldus un Brocēnu novads.

Senākais sakrālās arhitektūras mantojums saistīts ar luterāņu baznīcu celtniecību Kurzemes hercogistē 16. gadsimta beigās un 17. gadsimtā. Līdz mūsdienām saglabājušies ievērojami manierisma (Jaunpils baznīcas altāris un kancele, Saldus Sv. Jāņa baznīcas kancele u. c.) un baroka (Lestenes baznīcas iekārta, Kandavas baznīcas kancele un kungu sols u. c.) koktēlniecības paraugi. Liela un Latvijas mākslas vēsturē nozīmīga baroka gleznojumu kolekcija saglabājusies Gaiķu luterāņu baznīcā. Ne mazāk ievērojama ir Vānes baznīcas gleznu kolekcija, kas glabājas Rundāles pils muzejā. Remtes baznīcas rietumu fasādē saglabājies grezns rokoko akmenskaluma portāls ar baznīcas cēlāju fon Mēdemu un fon Brukenu-Folku alianses ģerboni virs durvīm.

Minētās baznīcas ir tikai daži piemēri no pavisam 35 grāmatā iekļautajiem dievnamiem. Atbilstoši konfesionālajai piederībai tās ir 31 luterāņu baznīca un tikai divas katoļu un divas pareizticīgo baznīcas. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.

Grāmatu papildina izmantoto avotu un literatūras saraksts, tekstā sastopamo arhitektūras, mākslas un baznīcas rituālu terminu vārdnīca un personu rādītājs, kā arī teksta kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Mg. hist. Mārīte Putniņa ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas inspektore. Pieminekļu aizsardzības jomā strādā kopš 1990. gada. Vairāku publikāciju, izstāžu un grāmatu autore. Sērijā “Mākslas pieminekļi Latvijā” izdotas Mārītes Putniņas grāmatas par Zemgali un vēsturiskajiem Aizkraukles un Jēkabpils rajoniem.

Iepriekšējā cena € 12.00