Sākums

Sakvojāžs

Pie mums par sakvojāžu nesauc jebkuru ceļojumu somu kā Francijā (sac de voyage), bet īpaša veida somu, kas grāmatas autoram bērnībā likusies suģestējoša. Cilvēka dzīve ir ceļš — kurš tad to nav dzirdējis? Taču sakvojāžā šoreiz nav pirmās nepieciešamības priekšmeti, bet dzejā izteikta ceļinieka pieredze, jauna un spilgta.

Īpaša novitāte ir krājuma otrā daļa “Dzejoļi ar gariem virsrakstiem”, kur ik dzejolis ir kā īsa un pat negaidīta atbalss virsrakstam, kas papilnam iezīmē teritoriju, kurā šī atbalss varētu rasties.