Sākums

Senā Jelgava

Ir divas nozīmīgas pilsētas Austrumbaltijas reģionā, kuru izcilās kultūras vērtības vairs nav atgūstamas — Kaļiņingrada un Jelgava. Ja par agrāko Kēnigsbergu pēdējos gados ir pastiprinājusies starptautiskās sabiedrības interese, tad Jelgava (agrāk Mītava) joprojām nav guvusi ievērību, kāda tai pienāktos.

Grāmata “Senā Jelgava”, kuras sastādītāja ir mākslu doktore Elita Grosmane, ir plaša autoru loka (Margarita Barzdeviča, Kristians Bornmans, Aija Brasliņa, Almut Bues, Elita Grosmane, Ināra Klekere, Ieva Lancmane, Imants Lancmanis, Kristīne Ogle, Edvarda Šmite, Guntis Švītiņš, Valda Vilīte, Peter Wörster, Jānis Zilgalvis) īpaši atlasītu tekstu un materiālu apkopojums par šo zudušo pilsētu kā kultūrvēsturisku parādību visās tās izpausmēs. Grāmatā ietverts apjomīgs un krāšņs ilustratīvais materiāls.