Sākums

Skola

Iepriekšējā cena € 5.00

Grāmatā ietverts daudzpusīgs informatīvo materiālu klāsts par Jaņa Rozentāla skolas darbību, tās vietu Latvijas mākslas un mākslas izglītības kontekstā, sākot ar tās pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz mūsdienām.

Grāmatas septiņas nodaļās atspoguļota skolas vēsture un audzēkņu mācību darbi; pielikuma daļā iekļauts izdevuma kopsavilkums angļu valodā, pedagogu un absolventu saraksts un personu rādītājs.

Iepriekšējā cena € 5.00