Sākums

Tagad es esmu aleksandrs

Knuta Skujenieka dzejoļu krājumā ietverti no 1999. līdz 2006. gadam tapuši dzejoļi. Tas ir laikposms, kas nav raisījis dzejniekā lirisku jūsmu — situācijas vērtējumā saklausāmi gan smiekli, gan laba tiesa sarkasma. Mazajās miniatūrās Knuta Skujenieka dzejas cienītāji atpazīs dzejnieka talanta dzirksti — spēju ironizēt vispirms pašam par sevi, taču, nežēlojot arī laiku un parādības, kas risinās apkārt.