Sākums

The Heritage of Religious Architecture and Art in Riga

Jau izdotās grāmatas “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā” tulkojums angļu valodā. Tajā ietverti 58 Rīgas dievnamu apraksti, kas sakārtoti pēc baznīcu atrašanās vietām Rīgas rajonos.

Grāmata domāta plašai auditorijai un izmantojama arī kā profesionāls izziņu avots. Ilustrēts, lietošanai ērts izdevums, kura īpašā vērtība ir izmantotais profesionālo mākslas un arhitektūras pētnieku ilgu gadu darba rezultāts. Autoru grupu veidoja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadošie speciālisti (Dr. arh. Jānis Zilgalvis; arhitekte, darba grupas vadītāja un grāmatas sastādītāja Marina Levina; mākslas vēsturniece, Mag. art. Vita Banga; restauratore, mākslas eksperte Dace Čoldere; RTU Arhitektūras fakultātes pasniedzēja, Mag. arh. Agrita Tipāne). Autori vairākus gadus ir strādājuši pie Rīgas dievnamu arhitektūras un mākslas pētījumiem. Ir apsekoti visi Rīgas dievnami, sagatavots un aktualizēts plašs grafiskais materiāls (plāni, agrāk nepublicēti baznīcu projekti, uzmērījumi, vēsturiskie attēli un celtņu ārskatu un interjeru, unikālu sakrālās mākslas priekšmetu krāsainās fotogrāfijas), veikti objektu apraksti.