Sākums

The heritage of religious architecture and art in Valmiera district

Iepriekšējā cena € 7.00

The heritage of religious architecture and art in Valmiera district ir grāmatas “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā” tulkojums angļu valodā. Tā turpina kultūrmantojuma tēmai veltīto sēriju par Latvijas dažādo reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem. 

Grāmatā, ņemot vērā Valmieras rajona baznīcu nelielo skaitu, ir iekļauti visu konfesiju dievnami, par kuriem ir daudzmaz noteiktas ziņas. Tāpat, atšķirībā no citiem šās sērijas izdevumiem, tiek aplūkotas kapličas. Pamatojums tam ir apbedīšanas tradīciju vēsturiskā saikne ar dievnamiem: gan viduslaiku tradīcija apbedīt baznīcā, gan kapsētu sākotnējā saistība ar noteiktām konfesijām un izvadīšanas tradīcijām.

Grāmata tapusi vairāk apkopojošā un faktus izvērtējošā formā, rūpīgi iepazīstoties ar dažāda rakstura materiāliem — no viduslaiku hronikām un 17.—18. gadsimta vizitāciju protokoliem līdz mūsdienu pētījumiem, pievēršoties mākslas un arhitektūras vēsturnieku reizēm diskutablajiem viedokļiem, kā arī cenšoties iezīmēt sakrālā kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas procesu.

Īpaša uzmanība pievērsta zīmējumiem, plāniem un fotogrāfijām gan dažādās krātuvēs — Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļās, Baltijas Centrālajā bibliotēkā, Rundāles pils muzejā, Valmieras novadpētniecības muzejā, Rūjienas izstāžu namā, gan draudžu un privātajās kolekcijās.

Par ilustratīvo materiālu izmantojot ne tikai pastkartes un jaunākas fotogrāfijas, bet arī senākus un retākus attēlus, bija iespēja izsekot pārmaiņām, kas skārušas baznīcas, to apkārtni un interjerus. Grāmata domāta plašai auditorijai un izmantojama arī kā profesionāls izziņu avots.

Iepriekšējā cena € 7.00