Sākums

Tie trakie gleznotāju gadi

Gleznotāja Kārļa Neiļa atmiņu grāmata, kas, sirsnīga humora pilna un iztēli rosinoša, uzbur lasītāja acu priekšā 20. gs. 20. un 30. gadu Latvijas mākslas pasauli — Mākslas akadēmiju, tās pasniedzējus un studentus, “darbaudzinātājus” dekorāciju darbnīcās (vispirms jau Operu un košās krāsās zīmēto Niklāvu Strunki), mākslas dzīvi metropolē Rīgā un dzimtajā Tukumā kopā ar draugiem Leonīdu Āriņu un Ansi Artumu utt.

Grāmata pirmoreiz izdota 1986. gadā, autoram dzīvojot emigrācijā. 1989. gadā viņa skolniece Ilga Dinberga-Krūmiņa to atveda uz Latviju. Kārļa Neiļa vēlēšanās bija to ieraudzīt Latvijas lasītāju rokās, atkārtoto izdevumu viņš papildinājis ar noslēguma vārdiem. Bija nepieciešami 17 gadi, līdz grāmata nonāca pie lasītāja.

Viņš nekad nevienam neprasīja padoma, allaž strādādams ar apbrīnojamu iekšēju pārliecību. Viņam piemita neparastas darba spējas un tieši svinīga nopietnība pie darba. Plecīgs un ļoti spēcīgs viņš grozījās biedru vidū ar labsirdīgu un tomēr mazliet ironisku smīniņu uz lūpām.

Anšlavs Eglītis