Sākums

Tu, lielā vakara saule!

Grāmatā “Tu, lielā vakara saule!” apkopotas kino zinātnieces Ingas Pērkones esejas par modernismu Latvijas filmās. Tā ir bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām un attēliem no filmām.

Autore apskata Aivara Freimaņa, Herca Franka un Jura Podnieka daiļradi, analizē Rīgas poētiskās kino skolas rašanās iemeslus un mākslinieciskos principus, no modernisma skatupunkta vērtē Anša Epnera, Lailas Pakalniņas un citu Latvijas kino režisoru darbus.

Grāmatu noslēdz personu, filmu, izmantotās literatūras rādītājs un filmogrāfija.

“Pētot Latvijas kino vēsturi man vienmēr īpaši interesantas šķitušas tās tendences, kas Latviju saistījušas ar pasaules kultūru, bieži vien par spīti mūsu zemes politiskajam un sociāli ekonomiskajam stāvoklim. Modernisms kinomākslā ir tieši tāda parādība — neraugoties uz dzelzs priekškaru un sociālistiskā reālisma estētiku, jau 20. gadsimta 60. gados pat oficiāli atzītās filmās saskatāmas Rietumu modernismam tuvas estētikas iezīmes, vēlāk tās organiski iekļāvušās atsevišķu autoru darbos. Rakstot grāmatu, izjutu prieku redzot, cik harmoniski Latvijā tapušie darbi, piemēram, Aivara Freimaņa, Lailas Pakalniņas, Jāņa Putniņa u. c. režisoru filmas saskaņojami ar slavenu domātāju (Žils Delēzs, Slavojs Žižeks, Deivids Bordvels u. c.) teorijām. Vēlreiz pārliecinājos, ka mūsu kultūrā atrodami tie paši arhetipi un darbojas tās pašas likumsakarības, kas visur pasaulē,” tā autore.

Ingas Pērkones “Tu, lielā vakara saule!” ir kas vairāk nekā esejas par modernismu Latvijas filmās. Šī grāmata kopš savas iznākšanas ir strauji ieguvusi kulta kinoatlasa statusu.

Justīne Panteļējeva, Veto Magazine

Dr. art. Inga Pēkone ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, daudzu publikāciju, zinātnisku rakstu un monogrāfiju “Es varu tikai mīlēt… Sievietes tēls Latvijas filmās” un “Kino Latvijā: 1920—1940” autore, kā arī grāmatas “Inscenējumu realitāte. Latvijas aktierkino vēsture” zinātniskā redaktore un līdzautore.

Vairāk:
Brīnumjaukā subjektivitāte. Inga Pērkone “Tu, vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas kino”
Saruna ar kino zinātnieci Ingu Pērkoni