Sākums

... uz mūsu nemierīgās planētas

Iepriekšējā cena € 2.00

Latviešu 20. gs. gleznotāja un mākslas teorētiķa Ojāra Ābola rakstu krājums, kas papildināts ar nozīmīgāko gleznu reprodukcijām, sniedz ieskatu procesos, kas valdīja Latvijas kultūrā 20. gs. otrajā pusē.

Lasot autora apcerējumus, kas tapuši 20. gs. 60. un 70. gados, var tikai pabrīnīties, cik savlaicīgas bija, piemēram, Ojāra Ābola bažas par planētas likteni. Viņa darbi ir arī paradoksāls apliecinājums tam, ka laikmetīgā māksla Latvijā pastāvēja vēl pirms tas bija iespējams pastāvošās politiskās iekārtas apstākļos.

Mākslas mūžīgais uzdevums: atrast kopsakaru starp cilvēka dzīvi un pasaules spēkiem, no kuriem šī dzīve atkarīga.

Ojārs Ābols

Iepriekšējā cena € 2.00