Sākums

Vajadzīgo pasvītrot

Mākslinieces un dzejnieces Ievas Rupenheites pirmais dzejoļu krājums, kurā apkopotie dzejoļi tapuši no 1989. līdz 1999. gadam.

Kā norādījusi autore, šis ir dzejoļu krājums ar laimīgām beigām. Ikdienā radušās domas un jūtas sarindotas asociāciju plūsmā, kas nekādā gadījumā nav monotona, drīzāk raibu ikdienas impresiju piesātināta.