Sākums

Valodas ainava

Dzejas krājums “Valodas ainava” ir Pētera Brūvera iecerētās tetraloģijas pirmā grāmata.

Autora izcili tēlainā, sulīgā autordzeja ir papildināta ar tulkojumiem no viņa “valodas ainavai” būtiskiem avotiem. Grāmatā lasāmas arī Tuvas šamaņu rituālo tekstu poētiskās pērles — šamaņsaukas, nepārspējamā ainavu dzejas meistara korejieša Juna Sondo (1587—1671) gadalaiku noskaņas, 17.—18. gs. radītās turku dzejnieka un sūfistu misionāra Āšika no Konjas dievupsauksmas, Kvinta Horācija Flaka dzejoļi.