Sākums

Velēnu kleita

Iepriekšējā cena € 4.00

Dzejas krājumā “Velēnu kleita” lasāmi gan tādi dzejoļi, kas rakstīti tradicionālu pantmēru formā, gan arī tādi, kuros tiek attīstīti jauni satura un formas meklējumi. Risinātas poēzijai raksturīgās mūžīgās tēmas — dzīves un nāves attiecības, ikdienišķās realitātes tvērumus paceļot metafiziskā līmenī. Dzejolī “Saruna” lasītājiem piedāvāta dzejprozas žanrā reti sastopama forma — saruna par eksistenciālām tēmām, atspoguļota kā divu sarunu biedru saziņa ar īsziņām. Savukārt “peršās Lielajam Nekam” galvenokārt izcelta cilvēka un dabas saskarsmes nozīmība, tās sniegtā pieredze un spēks piedzīvot atklāsmes par visa pastāvošā vienotību smalkā, visuresošā kosmiskā tīklojumā, meklējot cilvēka vietu tajā. Dzejoļu krājums veidots trīs daļās, noslēgumā veltījumi laikabiedriem.

Liāna Langa

Vairāk par grāmatu:
Kultūras Rondo: “Velēnu kleita” — pēc astoņu gadu pārtraukuma iznācis jauns Liānas Langas dzejoļu krājums
Kultūrzīmes: “Sapnī redzu: atnāk Kaspers Hauzers”. Liānas Langas dzeja
Punctummagazine.lv: Artis Ostups. Rakstīt nāves ielenkumā
Diena: Ingas Žoludes intervija ar Liānu Langu “Dzejas vieta ir margināla”
Delfi: Agija Ābiķe-Kondrāte. Dzīves dimanta ogles nāves tumsā. Recenzija par Liānas Langas dzejoļu krājumu “Velēnu kleita”

Iepriekšējā cena € 4.00