Sākums

Vilkogas

Krājumā apkopoti dzejoļi, kas sarakstīti laikā no 2006. līdz 2010. gadam, pēc iepriekšējā krājuma “Antenu burtnīca” iznākšanas. Dzejnieces dzīves nākamā lappuse ir tikpat spēcīga kā iepriekšējās, taču ar jaunām brieduma un apskaidrības sajūtām.

Visi izcēluši kādu centrālu principu, kas baro Langas dzeju: tuvību un distanci, skatu vienlaikus no norišu iekšienes un no lielo koordināšu robežām. Tas ir sava veida paplašinātas apziņas stāvoklis. (..) Liānas Langas dzejas pamatizjūta ir tāda, ka esības jautājumi vienmēr ir lielāki par atbildēm, pat visgudrākajām. Līdzās intelektam viņas dzejā pastāv intensīvs miesas “prāta” un likteņa pārdzīvojums, un tas vienmēr notiek šeit un tagad.

Inta Čaklā