Sākums

Vladimirs Glušenkovs

Iepriekšējā cena € 12.00

Monogrāfija par savrupo, Latvijas mākslas kopainā ilgus gadus marginalizēto mākslinieku Vladimiru Glušenkovu (1948—2009) ne vien ļauj iepazīt viņa personību, radošo darbību un līdz šim nebijušā apjomā un kvalitātē  reproducētos darbus, bet arī, kā norāda grāmatas autore, mākslas zinātniece Daina Auziņa, saprast, ka redzamās mākslas dzīves ēnā ir pastāvējušas arī  citas — marginālākas, perifērākas, taču ne mazāk interesantas.

Vladimira Glušenkova daudzveidīgais radošais mantojums gan ir saglabājies tikai daļēji, jo daudzas no viņa darbības jomām — gan scenogrāfija un performance, gan kinoafišu glezniecība — izrādījušās pārāk efemeras, turklāt mākslinieks savus darbus, visbiežāk neparakstītus un nedatētus, mēdzis atdāvināt kolēģiem un draugiem. Tomēr ir saglabājušās vismaz 500 Glušenkova gleznas un aptuveni tikpat daudz zīmējumu, no kuriem lielākā daļa patlaban glabājas Dinas un Jāņa Zuzānu kolekcijā. Tie vienkopus ar Vladimira Glušenkova dienasgrāmatām un piezīmēm sniedz priekšstatu par to autora rokraksta oriģinalitāti un spēju apsteigt savu laiku.

Savos nebeidzamajos meklējumos Vladimirs Glušenkovs nejauši uztaustīja to, ko nākamo paaudžu mākslinieki jau apzināti kultivēja savā radošajā praksē — postmodernu pasaules skatījumu — eklektisku, irracionālu un haotisku.

Daina Auziņa

Tas loģiski izrietēja no viņa agrīnās intereses par sirreālisma metodiku un tai sekojošās aizraušanās ar masu kultūras iespaidu apropriēšanu popārtā, līdz aizveda pie dekoratīvi ārišķīga ornamenta un abstraktām smilšu gleznām. Tas atspoguļojās gan viņa dienasgrāmatās un specifiskajos programmatiskajos uzstādījumos, gan stājdarbos — gleznās un zīmējumos, kā arī hepeningos, par kuriem liecina viens vienīgs videoieraksts. Vladimira Glušenkova pašizpausmes it kā viegli un rotaļīgi apliecina laikmetam raksturīgo nenoteiktību un pasaules absurdumu.

Grāmatā iekļautas Miervalža Poļa atmiņas par Vladimiru Glušenkovu, kā arī mākslas zinātnieces Anitas Vanagas pierakstīts Glušenkova stāstījums par viņa glezniecības principiem.

Izdevumu papildina mākslinieka radošā biogrāfija, personu rādītājs un bibliogrāfijas apkopojums.

Vairāk par grāmatu:
100 g kultūras. Vladimira Glušenkova “Absurda mitoloģija”
Kultūras Rondo. Mākslinieks Vladimirs Glušenkovs Latvijas kultūras telpā

Iepriekšējā cena € 12.00