Sākums

Iznāk Lindas Gabarajevas debija dzejā!

Iznāk Lindas Gabarajevas debijas dzejas krājumu “Apļi”. Linda Gabarajeva ir dzejniece, viņas dzeja publicēta žurnālos “Strāva”, “Žoklis”, “Domuzīme” un interneta žurnālos “Punctum” un “Satori”. No angļu valodas atdzejojusi H. D., Edgaru Lī Māstersu un Kristīnu Roseti. Raksta arī publicistiku un īsprozu.

Redaktors Artis Ostups.

Ilustrācijas: Aigars Opincāns.

Dizains: Anta Pence.

Grāmata pieejama šeit.