Sākums

Apļi

Iepriekšējā cena € 5.00

Lindas Gabarajevas debijas dzejas krājums “Apļi”. 

Lindas Gabarajevas dzeju raksturo precīzs vērojums — jūtas un domas ir iemiesotas konkrētā, taustāmā realitātē. Tādā ziņā Gabarajeva turpina modernisma tradīciju, kurā idejas un lietas tika pasludinātas par vienotām. Viņai šī tradīcija ir pazīstama arī kā prasmīgai atdzejotājai un amerikāņu dzejas pazinējai. Nevajadzētu domāt, ka modernisma estētika šeit ir pašmērķis, tā drīzāk ir gaumīgi izmantots instrumentu kopums jaunu mērķu sasniegšanai. Uzskatāms ir Gabarajevas dzejas laikmetīgums — piesaiste vietām un cilvēkiem, piemēram, Kandavai, mammai un dēlam. Piesaiste tam, kas liek meklēt tīru valodu, jo uzspēlēta izteiksme būtu nodevība. Gabarajeva šo valodu ir atradusi pārsteidzoši ātri, un tās iedarbība uz lasītāju ir tūlītēja.

Redaktors Artis Ostups
Linda Gabarajeva "Apļi"

Linda Gabarajeva ir dzejniece, publicēta žurnālos “Strāva”, “Žoklis”, “Domuzīme” un interneta žurnālos “Punctum” un “Satori”. No angļu valodas atdzejojusi H. D., Edgaru Lī Māstersu un Kristīnu Roseti. Raksta arī publicistiku un īsprozu.

Iepriekšējā cena € 5.00