Sākums

Profesionālā tēlniecība Latvijā. Ievirzes. Personības. Notikumi

Iepriekšējā cena € 50.00

Aplūkojot mūsu mākslas parādībām veltīto pētniecisko literatūru, nākas secināt, ka zināšanām par tēlniecību joprojām ir pabērna loma. Mūsu izcilā tēlniecības jomas speciāliste, mākslas zinātniece Dr. art. Ruta Čaupova ir veikusi unikālu darbu, lai apkopotu savas ilgstoši krātās zināšanas par profesionālo tēlniecību Latvijā un radītu erudītu, plašā kontekstā tvertu, saistoši uzrakstītu ieskatu mūsu tēlniecības īpašajā pasaulē no tās pirmsākumiem līdz mūsu dienām.

Ruta Čaupova "Profesionālā tēlniecība Latvijā. Ievirzes. Notikumi. Personības"

Daudzu gadu desmitu gaitā Ruta Čaupova ir bijusi lieciniece ar tēlniecības attīstību saistītajiem procesiem, tikusies ar vecmeistariem, iepazinusi tēlnieku paaudzes citu pēc citas, recenzējusi, vērtējusi viņu sniegumu, bijusi klāt visos tēlniecībai nozīmīgajos notikumos mūsu reģionā. Tai pašā laikā viņa vienmēr ir pārzinājusi arī pasaules aktuālo literatūru par tēlniecības jautājumiem, kas dažādiem ceļiem nonāca arī padomjlaika Latvijā. Vienmēr augsti vērtējot modernisma izstrādātās vērtības, viņa ir bijis erudīts atbalsts visam progresīvajam, kas, neskatoties uz režīma noteikumiem, veidojās arī tēlniecībā Latvijā.

Ruta Čaupova "Profesionālā tēlniecība Latvijā. Ievirzes. Notikumi. Personības"

Grāmata “Profesionālā tēlniecība Latvijā. Ievirzes. Personības. Notikumi” nenoliedzami uzskatāms par prominentās tēlniecības pētnieces mūža darbu. Izdevums ietver apmēram 1500 attēlu.

Apkopojošais pārskats “Profesionālā tēlniecība Latvijā. Ievirzes. Personības. Notikumi” nav tapis kā akadēmisks pētījums. Tajā ietverti daudzu gadu garumā uzkrāti, dažviet, iespējams, subjektīvi vērojumi, secinājumi, atzinumi. Tomēr tas nav vien personisku iespaidu izklāsts. Izmantojot analītisku pieeju, esmu centusies sniegt apskatītajiem procesiem, personību un veikumu raksturojumiem, kā arī atsevišķu darbu un notikumu novērtējumam iespējami profesionāli pamatotu skaidrojumu.

Tiecoties izprast plastiski būtiskā uztveres izpausmes un likumsakarības, allaž vēlējos sajust katra autora darbu tapšanas iekšējo norišu, motivāciju, izvēlēto formveides paņēmienu svarīgumu. Iespaidus guvu tiešās saskarsmēs ar māksliniekiem.

Ruta Čaupova
Ruta Čaupova "Profesionālā tēlniecība Latvijā. Ievirzes. Notikumi. Personības"

Latvijas tēlniecības gaita un dažādība šeit atklājas no sākotnes līdz pat mūsu dienām, un Rutu Čaupovu ieraugām ne vien kā jūtīgu un zinošu šīs trīsdimensionālās mākslas pasaules objektu vērtētāju, plastiskās valodas attīstības līkloču pārzinātāju, bet arī raitu stāstnieci. Profesionāli izsvērtais vērojums atklājas kā saistoša lasāmviela.

Laima Slava

Iepriekšējā cena € 50.00