Sākums
Izdots jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums

Izdots jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums

Grāmatas redaktore Ieva Lešinska: “Ineses Zanderes jaunais, sestais, dzejas krājums “Stikla burtnīca” ir loģisks iepriekšējo turpinājums, tematikas un poētiskās domāšanas ziņā īpaši sasaucoties ar “Melnās čūskas maiznīcā” (2003) spilgti aizsākto un “Mantojumos” (2021) vēl jo spilgtāk izvērsto. Arī šeit dzejniece ver un caur sevi pārstrādā gan citu autoru tekstu, gan vēstures — piedzīvotas un iztēlotas — lappuses.” 

 

Dzejas krājuma “Stikla burtnīca” autore: Inese Zandere

Redaktore: Ieva Lešinska

Korektore: Juta Ance Ķirķis

Dizainere: Anta Pence

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Klajā nācis Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Klajā nācis Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Dzejas, apceru un lūgšanu krājuma sastādītāja Anna Auziņa: 16./17. gs. mijas angļu dzejnieks Džons Donns bija autors, kas izteikti atšķīrās no priekšgājējiem un spilgti izcēlās sava laika literatūrā. Donna oriģinalitāte iespaidoja laikabiedrus, lai gan reti kurš spēja pilnībā novērtēt viņa dzejas valodu.

Šis ir pirmais angļu klasiķa Džona Donna izdevums latviešu valodā, iepriekš tulkoti vien daži atsevišķi dzejoļi. Tulkoto darbu izlasi veido divas daļas: pirmajā apkopoti svarīgākie viņa dzejas teksti, bet otrajā — “Veltījumi ārkārtas gadījumos un manas slimības posmi”, ko žanriski mēdz apzīmēt kā meditācijas un kas vēstī par Donna saslimšanu tīfa epidēmijas laikā un atkopšanos. Lai arī pamatā “Veltījumi” ir reliģiski satura teksts, tā mākslinieciskās īpašības ir ietekmējušas Eiropas literatūru, tostarp ir tādu alūziju kā “cilvēks nav [vientuļa] sala” un “kam zvanēs zvans” avots.

 

Sastādītāja, priekšvārda autore: Anna Auziņa

Atdzejotāji: Aivars Eipurs, Edvīns Raups, Edvards Kuks, Lauris Veips, Kārlis Vērdiņš, Gundega Šmite, Raimonds Ķirķis

Tulkotājas: Ieva Lešinska, Anna Auziņa

Redaktors: Arvis Viguls

Dizainere: Zane Ernštreite

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Klajā laista leģendārā trimdas dzejnieka Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku”

Klajā laista leģendārā trimdas dzejnieka Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku”

Iznāk latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku” Kārļa Vērdiņa sastādījumā. Izlase aptver 101 spožāko no viņa liriskajiem un liroepiskajiem dzejoļiem, kas sarakstīti no 1945. līdz 2003. gadam. 

Saliņa dzejoļu sašķeltās pasaules izjūta viņu sarado ar daudziem citiem starptautiskā modernisma dzejniekiem, kuri attapās Ņujorkas “kausējamā katlā”, līdzi nesdami atmiņas par citām vietām, par kurām metropolē atgādina tikai kāds īslaicīgs acumirklis, kas izraisa atmiņu vīzijas.

Latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlases izdošana ietilpst plašākā norišu sērijā, šopavasar atzīmējot Saliņa simtgadi. Dzejas izlasi būtiski papildina Kārļa Vērdiņa sarakstītie priekšvārdi, tematizējot vēsturisko fonu, kurā Saliņa dzejoļi ir tapuši, kā arī uzrādot mākslinieciskas likumsakarības un Saliņa poētikas īpašības.

Iznākusi Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Iznākusi Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Ievas Lapiņas sastādītajā un atdzejotajā antoloģijā “Upes sniegs” iekļautie dzejnieki pārstāv hronoloģiski plašu posmu Ķīnas literatūras vēsturē, kas aptver laiku no Dzjin (4. gs.) līdz Sun dinastijai (960—1279). Dzejas teksts ir lasāms bilingvāli, un antoloģija bagātīgi ilustrēta.

 

Tūkstoš kalnu grēdās putnu lidojums apraujas,

Uz desmittūkstoš takām cilvēku pēdas dziest.

Vientuļa laiva. Vecs vīrs niedru apmetnī, bambusa platmalē

Vienatnē makšķerē. Ledainas upes sniegs.

Liu Dzunjuaņs

 

 Iznāk izdevniecības “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs un monogrāfija par izdevēju Miķeli Gopperu

Iznāk izdevniecības “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs un monogrāfija par izdevēju Miķeli Gopperu

Bibliofila un grāmatu kolekcionāra Laimoņa Oša desmitgadēm ilgusī interese par leģendārās izdevniecības “Zelta Ābele” dibinātāja Miķeļa Goppera dzīvi ir īstenojusies apjomīgā monogrāfijā un izsmeļošā izdevniecības izdoto grāmatu katalogā. Ir tapis 2 sējumu izdevums: monogrāfija par Miķeļa Goppera dzīvi un darbību, kā arī izdevniecības “Zelta Ābele” bibliogrāfisks izdevumu katalogs, kas bagātīgi ilustrēts, sniedzot visaptverošu ieskatu izdevniecības estētiskajās kvalitātēs.

Autors, sastādītājs Laimonis Osis.

Dizains: Anta Pence.

Attēlu apstrāde: Jānis Pauzers.

Monogrāfijas un kataloga redaktors Raimonds Ķirķis.

Monogrāfijas un kataloga literārā redaktore Juta Ance Ķirķis.

Attēlā: apgāda “Zelta Ābele” izdevniecības zīmes oriģināls. Voldemāra Krastiņa zīmējums. 1935. 22 x 16,5 cm. Kārļa Goppera privātarhīvs