Sākums
Iznāk grāmata “Iļģuciema stikls. No Jākoba Beka Rīgas stikla fabrikas līdz Iļģuciema stikla fabrikai (1886—1960)”

Iznāk grāmata “Iļģuciema stikls. No Jākoba Beka Rīgas stikla fabrikas līdz Iļģuciema stikla fabrikai (1886—1960)”

Sastādītāja Margarita Barzdeviča:

“Iļģuciemā ražotās stikla produkcijas plašāka apzināšana un izpēte sakās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja izstādes “Iļģuciema stikls” sagatavošanas laikā. Izstādē pirmo reizi vienkopus tika eksponēti vairāk nekā 350 dažādi Iļģuciema fabrikas stikla izstrādājumi — pārsvarā RVKM krājuma priekšmeti, kas papildināti ar retākiem eksemplāriem no citiem muzejiem un privātkolekcijām. Tā gan ir tikai neliela daļa no Iļģuciemā gatavotās produkcijas klāsta, taču ieskatu fabrikas produkcijas daudzveidībā un kvalitātē deva.

Grāmatas pirmā daļa veltīta Iļģuciema stikla fabrikas vēsturei, kuras izpētē līdzās Latvijas Nacionālā arhīva dokumentiem plaši izmantotas dažādos preses izdevumos publicētās ziņas un ilustratīvais materiāls. Kaut arī iegūtā informācija ir visai fragmentāra un tematiski atšķirīga, taču kopumā ļauj izsekot svarīgākajiem notikumiem uzņēmuma attīstībā.

Redaktore Inita Saulīte-Zandere.

Dizains: Brālis Y.

Iznāk grāmata “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Ogres rajonā”!

Iznāk grāmata “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Ogres rajonā”!

Turpinot aizsākto darbu pie sakrālās mākslas un arhitektūras mantojuma apzināšanas, Jāņa Zilgalvja grāmatā aptverta vēsturiskā Ogres rajona teritorija un aplūkoti dievnami tajā ietilpstošajos novados  Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes un Ķeguma. Kopā apskatīti 26 objekti.

Ogres rajonā atrodas visas lielākās tradicionālo konfesiju  luterāņu, katoļu un pareizticīgo svētvietas. Vēsturiskais Ogres rajons ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu, kura ievērojama daļa attiecināma sakrālajai arhitektūrai un mākslai. Šie pieminekļi pārstāv plašu laika posmu no 12. gs. līdz pat 20. gs. 30. gadiem.

Teksta autors, fotogrāfs, baznīcu plānu sagatavotājs Jānis Zilgalvis.

Zinātniskā redaktore Rūta Kaminska.

Literārā redaktore, korektore Sanda Rapa.

Māksliniece Inta Sarkane.

Iznāk Ivara Šteinberga otrais dzejas krājums “Jaunība”!

Iznāk Ivara Šteinberga otrais dzejas krājums “Jaunība”!

Ivara Šteinberga otrais dzejoļu krājums Jaunība ir veltījums autora paaudzei, kas uzaugusi 21. gs. sākumā. Katra no trim grāmatas nodaļām atbilst savai jaunības pieredzes šķautnei: pirmā ir par sniegšanos pēc pārspīlētām radošajām ambīcijām, otrā apspēlē draudzības un atvērtās pasaules tēmas, bet trešā veltīta intimitātes meklējumiem.

Redaktors Artis Ostups.

Ilustrators Reinis Gailītis.

Dizains: Estere Betija Grāvere.

Atkal pieejamas Penti Sārikoski dienasgrāmatas!

Penti Sārikoski grāmatas ir izlabotas! Visi, kuri vēlas apmainīt savu kļūdaino eksemplāru, laipni gaidīti Neputna galerijā Tērbatas ielā 49/51 vai sazinieties ar veikalu neputns@neputns.lv!
Galerijas darbalaiks Jāņu nedēļā

Galerijas darbalaiks Jāņu nedēļā

Trešdiena galerijā  īsā diena, galerija būs atvērta līdz 15.00.

23. un 24. jūnijā galerija slēgta.

Lai lustīga svinēšana!